Văn bản mới nhất
Số 4113 UBND V.v thông báo văn bản mới ban hành
Số 4103 UBND HỎA TỐC V v thực hiện phương án cách ly đối với người về từ vùng dịch
Số 4080 UBND V.v khai báo y tế người vào Đông Triều từ các địa phương cấp độ 3, 4
Số 1206 TB-ĐKT-PCGD-XMC V v kiểm tra thực tế công tác Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2021 tại các xã, phường trên địa bàn thị xã
Số 1203 PGD&ĐT-THCS V v tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung giáo dục địa phương lớp 6 theo chương trình GDPT mới
Số 29 2021 TT-BGDĐT Thông tư quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số 89 2021 NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101 2017 NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Số 4027 UBND Hỏa Tốc V v hướng dẫn tạm thời cách ly, xét nghiệm, di chuyển phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 1171 PGD&ĐT Về việc triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự Hội nghị tập huấn ứng dụng CNTT vào dạy học theo định hướng Chương trình GDPT mới cấp THCS
Số 3929 UBND V.v chủ động hỗ trợ tốt nhất người Đông Triều từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
4103/UBND Số 4103 UBND HỎA TỐC V v thực hiện phương án cách ly đối với người về từ vùng dịch 25/10/21
4113/UBND Số 4113 UBND V.v thông báo văn bản mới ban hành 25/10/21
4080/UBND Số 4080 UBND V.v khai báo y tế người vào Đông Triều từ các địa phương cấp độ 3, 4 21/10/21
4027/UBND Số 4027 UBND Hỏa Tốc V v hướng dẫn tạm thời cách ly, xét nghiệm, di chuyển phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Triều 19/10/21
3929/UBND Số 3929 UBND V.v chủ động hỗ trợ tốt nhất người Đông Triều từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương 09/10/21
3871/UBND Số 3871 UBND V.v hỗ trợ người lao động Đông Triều trở về địa bàn đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19 04/10/21
3808/UBND Số 3808 UBND HỎA TỐC V v triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 02/10/21
3732/UBND Số 3732 UBND V v triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 NQ- HĐND ngày 16 7 2021 của HĐND tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai chiến lược tiêm phòng vắc xin 27/09/21
3586/UBND Số 3586 UBND V.v điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới 20/09/21
3613/UBND Số 3613 UBND V v bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19 17/09/21
3544/UBND Số 3544 UBND V v thực hiện nghiêm một số biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 15/09/21
3611/UBND Số 3611 UBND V v tăng cường phối hợp triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 15/09/21
3445/UBND Số 3445 UBND V v điều chỉnh hoạt động lưu thông qua chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Cầu Triều, cầu Đá Vách trong tình hình mới 12/09/21
3400/UBND Số 3400 UBND HỎA TỐC V v triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 07/09/21
3198/UBND Số 3198 UBND V v củng cố, tăng cường hiệu quả hoạt động của Tổ COVID-19 cộng đồng và tuyên truyền vận động người dân cũng tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 27/08/21
3178/UBND Số 3178 UBND V.v tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã 26/08/21
3133/UBND Số 3133 UBND V.v kiện toàn Tổ giúp việc Chủ tịch UBND thị xã về công tác an toàn thực phẩm 24/08/21
3148/UBND Số 3148 UBND V.v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã 24/08/21
3064/UBND Số 3064 UBND V.v chuẩn bị các điều kiện tổ chức khai giảng năm học 2021- 2022 và đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 18/08/21
3080/UBND Số 3080 UBND V v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã 18/08/21
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 307 mục.
trong 16